Політика і цілі ЕТКО

Ряд контрольних точок необхідно, щоб переконатися, що економічні аспекти, точність і раціональність процедур, що використовуються підприємствами, знаходяться у відповідності з національними і міжнародними стандартами. З іншого боку, незалежна третя сторона теж потрібна, щоб перевірити надійність продукції, виробленої відповідно до вищезазначених стандартів.

В результаті цих вимог, виник попит на професійний незалежний контроль і послуги з сертифікації під контролем офіційних органів.

Основна мета ETKO – бути провідною компанією в цьому секторі.

НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ, ОБ’ЄКТИВНІСТЬ, КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ і ПРОФЕСІОНАЛІЗМ є основними критеріями для ЕТКО при наданні послуг. З метою дотримання цих цінностей ETKO: створює професійно необхідну структуру, веде набір співробітників, навчає персонал теоретичним і практичним знанням про системи контролю і сертифікації і дозволяє співробітникам діяти відповідно до основних цінностей системи управління якістю ETKO.

ETKO вважає, наведені нижче критерії, як основоположні принципи, щоб мати можливість досягти своєї основної мети:

 • Надавати останню актуальну інформацію безперервно для задоволення потреб майбутніх і нинішніх клієнтів;
 • З метою підвищення якості своїх послуг, взаємодіяти з національними та міжнародними компетентними органами;
 • Надавати своїм клієнтам послуги з сертифікації на національному та міжнародному рівнях;
 • Підтримувати якість своїх послуг відповідно до національних і міжнародних етичних і професійних цінностей;
 • Проводити сертифікаційні послуги, незалежно від будь-яких комерційних, фінансових або інших обмежуючих факторів.

Основна мета і принципи ETKO підтримуються виконанням наступних завдань. Ці завдання щорічно відслідковуються і документуються:

 • Контроль рівня задоволеності клієнтів;
 • Постійне підвищення рівня задоволеності клієнтів шляхом збору інформації та отримання коригувальних дій;
 • Застосування програми сертифікації відповідно до вимог клієнта і підтримка акредитацій в актуальному стані;
 • Забезпечення безперервної професійної підготовки технічного і адміністративного персоналу з метою поліпшення якості обслуговування;
 • Контроль за роботою технічного та адміністративного персоналу;
 • Постійне поліпшення результатів діяльності компанії шляхом збору даних від клієнтів (задоволеність клієнтів, скарги і т.д.).